Kalite Kontrol Birimi
12 Kasım 2019

Kalite Direktörü;

          ·Hastanedeki kalite yönetim sisteminin hizmet kalite standartları doğrultusunda koordinasyonu sağlayarak standartların uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve kalite sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

       
  Kalite Yönetim Birimi;

    ·Hastanede bölümlerin her birinin belirlediği hedeflerine yönelik, bölümce yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

    ·Hastanenin kendi içinde yapmış olduğu öz değerlendirme sürecini planlar ve yönetir.

    ·Hasta ve çalışan anketlerini uygular sonuçlarını analiz eder, değerlendirir, gerekirse düzenleyici önleyici faaliyet başlatır.

   ··Kalite yönetim sisteminin hastaneye uygun olarak kurulmasında görev almak, sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinde birinci derecede sorumludur.

     Kalite yönetim sisteminin gidişatı hakkında istatistiksel analizler yaptırmak ve konu ile ilgili raporlar hazırlamak ve ilgili birimler arasında koordine sağlamak ve kalite politikaları düzenleyerek sonuçlarını üst ve ilgili ünitelere duyurmak.

·   Hizmet kalite standartları kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmaya yetkilidir.

   ·Hastane içerisinde kalibrasyona tabi tutulacak cihazların belirlenmesinde karar verici olmaya yetkilidir.