Hasta Hakları Birim
12 Kasım 2019

Hasta Hakları Birimi

 

Hasta Hakları

Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.


. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

 

Güvenlik nedeniyle hastanelerimizin kamu açık, genel alanlarında kamera çekimleri gerçekleştirilmektedir. Ancak hasta odası, hekim odası gibi mahremiyet gerektiren alanlarda bu önlem uygulanmamaktadır.