Kriz Koordinasyon Birimi
19 Temmuz 2019


A:Kriz Koordinasyon Merkezi

1.)İlçe genelinde meydana gelen ve her türlü afet ve kriz durumlarında içinde hasta /hasta olma ihtimali olan;

Çoklu gıda zehirlenmeleri,

Çoklu kazalar,

Yangın,

Doğal afetler,

KBRN vakalarında ( Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler)

Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, hızlı ve etkin bir koordinasyon sağlanması açısından Bakanlık ve ilgili Kurum/kuruluşlar arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonunu sağlamak,

2.)Hastanemizde oluşan herhangi bir yangın, su basması,   sistem arızası, uzun süreli elektrik kesintisi, planlanan tamir ve bakım çalışmaları ve sağlık hizmetini aksatacak diğer konularda hizmetin aksamaması ve devamlılığı açısından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve hastaneler arasındaki koordinasyonu sağlanmak.