Çevre Sağlığı Hizmetleri
19 Temmuz 2019


Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri


           Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri çevrede sağlığı olumsuz etkileyecek etmenleri zararsız hâle getirmeyi ya da yok etmeyi amaçlayan uygulamaları kapsar.
              Genel olarak çevre sağlığı hizmeti olarak bilinen bu hizmetler; yeterli düzeyde temiz hava ve su temini, katı, sıvı ve tehlikeli atıkların sağlığa uygun şekilde uzaklaştırılması ve imhası, haşere ve kemirgenlerle mücadele, gıda hijyeninin sağlanması, atık su ve kanalizasyon sisteminin  kurulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, radyasyon güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ses ve ışık kirliliğinin önlenmesi vb. hizmetleri kapsamaktadır.